Báo Hà Nội Mới: Cửa hàng ăn uống không phải xin cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Blog Thời Trang Nam

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Báo Hà Nội Mới: Cửa hàng ăn uống không phải xin cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tìm kiếm bài viết Hà Nội Mới: Trần Văn Chung, Sở Y Tế Hà Nội, Trang Thu
Ngày 29-3, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP, ngày 2-2-2018, của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Cửa hàng ăn uống không phải xin cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Ảnh 1

Ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm, việc quản lý an toàn thực phẩm sẽ có nhiều thay đổi. Đó là việc doanh nghiệp được tự công bố sản phẩm.

Điểm mới là các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, cơ sở sơ chế sản phẩm ban đầu, các nhà hàng, cửa hàng ăn uống… sẽ không phải xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm mà được quyền tự công bố và chịu trách nhiệm...

Trang Thu

Tin tức Quản lý - Quy hoạch được tổng hợp từ báo Hà Nội Mới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét